Nieuwsoverzicht

Nieuws over het Business & Administration College

Je kunt het laatste nieuws over ons college ook volgen op Instagram of Facebook.

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heb je een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Afbeelding

De Skillscoaches aan het werk
14 oktober 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Mijn drijfveer is het maximale uit mezelf halen’

ROC Midden Nederland bereidt studenten graag goed voor op het hbo. Daarom werkt ROC Midden Nederland samen met skillscoaches, studenten van de Hogeschool Utrecht, die mbo’ers coachen en voorlichting geven over het hbo. Hoe dat in zijn werk gaat, daarover vertellen de skillscoaches Roy en Abdel, studenten Sam en Luc en docente Sifrah Schipper tijdens de les Loopbaanleren en Burgerschap bij het B&A College op Campus Amersfoort. Sifrah trapt de les af: ‘Vandaag gaan jullie twee opleidingen benoemen die je aanspreken op het hbo.

Afbeelding

Loket 1 is open
11 oktober 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

B&A College Utrecht opent Loket 1 in winkelcentrum Kanaleneiland

In Winkelcentrum Nova in Kanaleneiland opende het Business & Administration College vorige week Loket 1. Bewoners uit de wijk kunnen hier terecht voor hulp en advies bij administratieve en juridische vragen. Een mooi initiatief dat levensecht leren onderstreept. Daarnaast dragen de studenten bij aan maatschappelijke thema’s binnen de wijk Kanaleneiland.

Afbeelding

Project YSMSOS
14 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
Business & Administration College
Gezondheidszorg College
Media, ICT & Design College
Sport College
Tech College
Welzijn College

Je gaat er toch dieper over nadenken

Ook dit bewogen schooljaar raakten we onze studenten op de Campus Amersfoort met het film- en theaterproject YSMSOS - dat we samen met Theater De Lieve Vrouw maken. Film en theater maken bespreekbaar wat in de dagelijkse lespraktijk vaak moeilijk bespreekbaar is.

Afbeelding

Winnende team van René Krebber met Open Monumenten Dag
12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Deze jongeren hebben een uitstekende prestatie geleverd’

‘We heten jullie van harte welkom en willen de ondernemers hartelijk bedanken voor deze intensieve en fijne samenwerking!,’ aldus onderwijsontwikkelaar Maurice Vliegen bij de afsluiting van de alternatieve stageperiode. ‘Vijf maanden geleden zijn we begonnen en we hadden niet verwacht dat zoveel ondernemers mee zouden doen. Heel veel dank ook voor de coaching en begeleiding die de studenten hebben ontvangen.’ In het imposante Afas gebouw in Leusden zijn de 140 studenten en 10 ondernemers bijeen om de alternatieve stageperiode af te ronden.

Afbeelding

Stagelopen bij B&A Amersfoort
12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Van buiten naar binnen ontwikkelen’

Dit studiejaar is het B&A College Amersfoort gestart met het vernieuwen van het onderwijs tot flexibel onderwijs. Hierin heeft de student keuzevrijheid en staat de beroepspraktijk centraal, zowel op school als tijdens stage. Tijdens het vernieuwen van het onderwijs zijn en worden verschillende werkveldsessies met partners vanuit de verschillende uitstroomrichtingen georganiseerd. Met de opbrengsten gaan we het komende studiejaar verder in om zo co-creatie het onderwijs vorm te geven.

Afbeelding

Studenten op stage
12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Pilot digitalisering in zakelijke dienstverlening in de maak’

Vanaf studiejaar 2022 gaat het B&A College in Amersfoort onderwijs aanbieden waarin het beroepsthema centraal staat. Deze beroepsthema’s worden in samenwerking met en vanuit de behoefte van het werkveld het komend jaar verder ontwikkeld. Als voorproef hierop gaat vanaf september een aantal pilots draaien: digitalisering, beroepsthema’s voor Business Services en het betrekken van het werkveld.

Afbeelding

130 studenten B&A in De Flint
13 april 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College
Media, ICT & Design College

De virtuele Rabobank? ‘De concrete ideeën van mbo-studenten zijn heel welkom!’

Vanochtend kwamen 130 studenten van het Business & Administration College van de Campus Amersfoort bijeen in De Flint in Amersfoort voor de kick-off van de projectweek Jong Ondernemen die het B&A College i.s.m. Co-lumbus voor eerstejaarsstudenten Business Sales & Finance organiseert. De studenten gaan in teams van zes personen deze week via de methodiek van Design Thinking werken aan een uitdagende casus van opdrachtgever Rabobank (Amersfoort Eemland): ‘Hoe ziet de virtuele Rabobank van de toekomst eruit?’

Afbeelding

Kim Janssen
15 juli 2019
Business & Administration College
ROC Midden Nederland

"Persoonlijkheid is belangrijker dan opleidingsniveau”

"Ik kreeg masterclasses van Neelie Kroes en Annemarie Jorritsma," vertelt de 17-jarige Kim, studente aan het Business & Administration College in Utrecht. "Ik mocht deelnemen omdat ik ambassadeur ben van de Young Ladies Business Academy. Van de 26 deelnemers kwamen maar drie studentes uit het mbo-onderwijs. Veel te weinig!"

Afbeelding

Tom aan het werk bij de Jumbo
3 juli 2019
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

“Alles wat ik nu leer kan ik straks meenemen naar het hbo”

Doe het maar na: een studie volgen, 5e worden bij het NK Office, werken bij de Jumbo en ook nog tijd vinden voor een extra vak Duits en het excellentieprogramma Power4Talent. Tom Koopman (17 jaar, eerstejaars Ondernemer Retail E-Business) doet het allemaal, want hij wil zich breed ontwikkelen.

Ondernemer Retail E-business

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: