Bezoek MBO Raad aan Business & Administration College: beloning bij stage fijn, maar niet het belangrijkst

Bezoek MBO Raad aan Business & Administration College ROC Midden Nederland

Beleid maken is één ding, maar hoe gaat het eraan toe in ‘het echie’. De MBO Raad bezoekt regelmatig mbo-instellingen om een goed beeld te krijgen wat de stand van zaken in de praktijk is. Afgelopen maandag 24 juni was het Business & Administration College van ROC Midden Nederland aan de beurt. Voorzitter van de MBO Raad, Adnan Tekin, kreeg met collega’s een presentatie in wijkloket Loket 1, bezocht een leesproject voor Entree-studenten in de bibliotheek en volgde een debat tussen studenten en werkgevers over stage. Conclusie: mbo-stagiairs zijn net mensen. Je kunt dingen wel willen uniformiseren, maar je moet ook rekening houden met individuele behoeften in begeleiding én beloning.

In de vroege ochtend startte het bezoek uit Woerden in het filiaal van Loket 1, in winkelcentrum Nova. Ze kregen daar een presentatie van studenten Legal, Insurance & HR Services over de hulp die zij het afgelopen jaar verleend hebben aan de omwonenden met vragen over het invullen van officiële documenten, communicatie met derden en digitale problematiek. Daarnaast lieten studenten van de retail-opleidingen zien hoe de locatie ook gebruikt wordt voor Box1, een pop-up shop.

De weg vervolgde naar het filiaal van de Bibliotheek Utrecht direct naast de school, waar Entree-studenten met Adnan Tekin in gesprek gingen over hoe zij in die omgeving extra leesonderwijs krijgen. Tot slot volgde in het Atrium van de school aan de Marco Pololaan in Utrecht een debat. Hierbij sloten vertegenwoordigers van stage- en leerwerkbedrijven aan die op dezelfde ochtend een werkveldsessie hadden over het verbeteren van de samenwerking op het gebied van beroepspraktijkvorming (BPV) met een presentatie van de SER over Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid. 

Stagebegeleiding en -vergoeding

Een vijftal werkgevers en een vertegenwoordiger van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) namen plaats tegenover acht studenten van verschillende opleidingen. Dat gaf een levendig gesprek onder leiding van het Debatbureau. Zo werd er gesproken  over begeleiding op de werkplek en stagevergoeding. De belangrijkste conclusies: per stagiair verschilt de behoefte in begeleiding; dus een begeleider zal eerst moeten ontdekken wat de stagiair nodig heeft. De één wil goed voorbereid zijn en processen of procedures eerst samen een paar keer doorlopen hebben, voor zelf aan het werk te gaan. Een ander leert het best door te doen en stelt zelf wel vragen als het niet lukt. En naast een basisvergoeding voor stage, zou het goed zijn als er gekeken wordt naar inzet, leeftijd en levensfase/behoefte van de student. Want waar de één nog thuis woont en niet afhankelijk is van bijbaantjes, zijn er ook studenten die bijvoorbeeld al uit huis zijn of thuis moeten bijspringen. Ondanks dat: het belangrijkste wat er meegenomen wordt uit de stage is niet het geld, maar de werkervaring en het leren een goede werknemer en collega te zijn.

26 juni 2024
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: