'De student wordt gezien, ontdekt eigen talent én heeft zelf sturing. Dát is waar we het voor doen’

Sifrah en Hülya, onderwijsontwikkelaars en docenten bij B&A

Bij het ontwikkelen van maatwerk binnen de Business Support opleiding van het B&A College van ROC Midden Nederland zijn docenten en onderwijsontwikkelaars, Hülya Kulaksiz en Sifrah Schipper, betrokken. Vorig jaar hebben zij dit intensieve ontwikkeltraject overgenomen van twee collega’s. Doel was: het leveren van maatwerk. Het resultaat? ‘De student krijgt meer vrijheid: hij bepaalt zelf hoe lang hij aan een vak werkt en plant dat ook zelf in. In het ontwikkelproces hebben we de focus gelegd op wat de student in de praktijk tegenkomt. Daar sluiten we met dit maatwerk op aan. In de praktijk zal de startende beroepsprofessional het werk ook zelfstandig moeten indelen.’ Hoe zij het maatwerktraject hebben aangepakt, welke visie op leren zij hebben en hoe de rol van de docent daarin is, vertellen Hülya en Sifrah in dit interview.

Sifrah: ‘De intrinsieke motivatie bij de student moet toenemen. Op dit moment werken studenten minder vanuit en voor zichzelf. Ze doen het vaak voor het cijfer. En dát willen we omdraaien en stimuleren dat de student gaat redeneren vanuit eigen motivatie.’ Hülya: ‘Het leren mag meer betekenis hebben. Voor de docent in de rol als coach en voor de student die meer ruimte krijgt in het meedenken in zijn eigen proces. ‘Hoe wil jij toewerken naar dat examen?’ Zodat de student gaat beseffen: dit is wat ik zelf doe, dit is voor mijn eigen ontwikkeling. En wij, de docenten, mogen daar actief op coachen. In dit proces bevinden we ons nu en door het zo aan te pakken, wordt de student nu sneller getriggerd om eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen.’

Visie
Sifrah: ‘Onze visie komt neer op de drie basisbehoeften: de student wordt gezien, de student ontdekt zijn eigen talenten (wat kan ik en hoe kan ik dit inzetten?) én heeft zelf sturing (welk project doe ik, in welk tempo?)!’ Hülya: ‘Als we kijken naar de overkoepelende visie op onderwijs van het ROC dan komen deze componenten daarin terug: Passend onderwijzen en De student aan zet. Met dit maatwerk ontstaat er tempodifferentiatie. We zetten keuzevakken in en stimuleren zo dat de student invloed krijgt op die vakken. Het is niet meer alleen zenden, de student wordt eigenaar van het leerproces en geeft aan waar zijn of haar behoefte ligt.’ Sifrah: ‘In het ontwikkelproces hebben we de focus gelegd op wat de student in de praktijk tegenkomt. Daar sluiten we met dit maatwerk op aan. In de praktijk zal de startende beroepsprofessional het werk ook zelfstandig moeten indelen.’

Vrijheid
Over het ontwikkelproces in de praktijk vertelt Hülya: ‘We delen wekelijks met onze collega’s ervaringen. Voor iedereen was het nieuw én uitdagend om niet in de ‘oude’ rol terug te vallen. Tijdens loopbaanbegeleiding (LOB, red.) gaan we met de student in op de keuzemogelijkheden en bepaalt de student hoe hij of zij het keuzeproces inricht. We krijgen terug: de student voelt zich gehoord en gezien.’ Sifrah: ‘Tegelijkertijd ervaren we dat studenten het moeilijk vinden dat ze eigenaar van hun eigen proces zijn. Hierbij staat de docent meer naast student en coacht de student in het indelen, het plannen en het halen van deadlines. Als je als docent aan de student vraagt of het handig is om samenwerkingsactiviteiten in te plannen of individueel te werk te gaan, krijg je een ander gesprek dan als je zegt: ‘morgen moet je dit afhebben.’ Dat geeft vrijheid, maar dat is ook wennen.’

Vooruitblik
‘Met het docententeam evalueren we de afgelopen periode en kijken we van daaruit hoe we het onderwijs verder willen ontwikkelen.’ Sifrah: ‘Het is belangrijk dat de visie breed door het team gedragen wordt. Dat kost tijd en dat is het gesprek dat we nu met elkaar aangaan. Vanuit die gedeelde visie kunnen we verder. Het mooie is dat de algemene ontwikkeling van flexibel onderwijs en het nieuwe kwalificatiedossier onze visie versterken.’ Hülya: ‘Ook in de onderwijsontwikkeling naar meer flexibiliteit en werken met thema’s doen we het echt met elkaar, iedereen pakt daarin zijn rol en verantwoordelijkheid: zowel docenten als ontwikkelaars. We staan daar uniform achter de opbrengst: het kunnen kiezen voor modules, mogelijkheden tot deelcertificaten, zodat je stapsgewijs richting het diploma kan gaan, meer eigenaarschap, meer zelfsturing bij de student, met focus op de kwaliteiten van de student. Dat is waar we het voor doen.’
Sifrah en Hülya: ‘We hebben met ontzettend veel plezier gewerkt aan de vormgeving van het maatwerk. Het is ontzettend leuk en uitdagend om na te denken over wat het beste aansluit bij die student, zijn of haar intrinsieke motivatie, zodat hij zelf het doel formuleert waar hij onder begeleiding van de studentcoach naartoe kan werken! We zullen de komende periode bij elkaar in de les aanschuiven, zodat we van elkaar leren hoe we de visie kunnen toepassen en uitdragen.’

Wat leren studenten bij Business Support?
De studenten van Business Support (BS), de niveau drie uitstroomrichting, zijn als ondersteuner breed inzetbaar op het snijvlak van klantcontact, marketing, HR, administratie, facilitair, financiële- en/of juridische diensten. Ze zijn duizendpoot op het gebied van zakelijke dienstverlening. Bij Business Support is het curriculum minder theoretisch en ligt de nadruk meer op de uitvoering. Studenten kunnen onder andere bij bedrijven, scholen, overheidsinstanties, instellingen of gemeentes de volgende taken uitvoeren: factuur opstellen, ruimtes klaarzetten, website bijwerken, rapport uitdraaien, klanten te woord staan of een mailing versturen. De studenten worden in de praktijk ingezet als ondersteuner.

 

10 december 2020
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: