De virtuele Rabobank? ‘De concrete ideeën van mbo-studenten zijn heel welkom!’

130 studenten B&A in De Flint

Vanochtend kwamen 130 studenten van het Business & Administration College van de Campus Amersfoort bijeen in De Flint in Amersfoort voor de kick-off van de projectweek Jong Ondernemen die het B&A College i.s.m. Co-lumbus voor eerstejaarsstudenten Business Sales & Finance organiseert. De studenten gaan in teams van zes personen deze week via de methodiek van Design Thinking werken aan een uitdagende casus van opdrachtgever Rabobank (Amersfoort Eemland): ‘Hoe ziet de virtuele Rabobank van de toekomst eruit?’

‘Tijdens deze week gaan jullie nóg meer ontdekken wat bij je past: van een integraal beroepenoverzicht gaan we meer en meer oriënteren op ondernemerschap,’ trapt docent Franscal Udo de bijeenkomst af. Over welke vaardigheden in de 21e eeuw relevant zijn, vertelt Franscal: ‘Digitale vaardigheden, zoals mediawijsheid en computational thinking, maar ook Denkvaardigheden, zoals kritisch denken zijn daarbij belangrijk. Om optimaal mee te kunnen doen in deze eeuw, gaan we ook persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen, zoals samenwerken, communiceren, flexibel zijn en verantwoordelijkheid nemen.’

Persoonlijk contact
‘Aan de hand van Design Thinking vragen we jullie om vernieuwende oplossingen voor ons complexe vraagstuk te bedenken. Want hoe staat de Rabobank in de digitalisering van de bank? En belangrijker nog: hoe staan onze klanten erin?,’ vraagt Michel Hardeman, Rabobank, aan de studenten. ‘Wij zijn ontzettend blij dat jullie onze uitdaging mee gaan aanpakken! Ruim 70% van onze klanten wil graag persoonlijk contact, waar we in de filialen een terugloop van klantbezoek zien.’

Succes
ROC Midden Nederland draagt bij aan het succes van de regio Midden Nederland. Daarvoor sturen we op actueel en relevant onderwijs. Door midden in de samenleving te staan, in verbinding met bedrijven en instellingen om ons heen en in verbinding met elkaar. Doelen zijn studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Samen maken we het.

Future Skills
Ook de strategie van de Campus Amersfoort van ROC Midden Nederland is daarop gericht. Alle colleges op de Campus onderscheiden zich bovendien door aandacht voor digitalisering en future skills, zoals multidisciplinair samenwerken. Via het Campus Connect Center werken we daarbij aan het versterken van de relatie met externe partners in de regio Amersfoort, zoals Rabobank Amersfoort Eemland. Tijdens deze Design week werken de studenten aan de hand van vaste stappen, zoals Inleven, Definiëren en Ideeënvorming, Prototypes uit die ze vervolgens testen. Vrijdag zal onder leiding van een vakjury het winnende team bekend worden gemaakt.

Persoonlijk
Studenten op de Campus volgen hun opleiding bij kleinschalige mbo-colleges waar ze veel persoonlijke aandacht krijgen, zoals het B&A College. Bijzonder bij B&A is de brede basis van de opleiding Business, Sales & Finance (BSF). Studenten BSF starten met een breed, gemeenschappelijk eerste jaar en kunnen daarna hun specifieke opleiding bepalen. Zo zitten ze helemaal op hun plek. En dit geeft ook een mooie basis om door te studeren op het hbo.

E-business
Belangrijke thema’s bij het B&A College zijn ondernemerschap en e-business. Doordat studenten ondernemende competenties aanleren (zoals creativiteit en bereidheid risico’s te nemen) stijgt hun zelfvertrouwen, benutten ze kansen en wordt hun oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen versterkt. Dit maakt dat ze een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt.

Meer weten?
Deze elementen komen mooi samen in de projectweek Jong Ondernemen. Wil je meer weten over het project en welke oplossingen de studenten aandragen voor de Rabobank? Volg dan de projectwebsite. 45 Studenten Mediaredactie van het Media, ICT & Design College van ROC Midden Nederland brengen hier het plezier van studenten, wat ze ervan vinden én de memorabele onderdelen van deze week in beeld.

13 april 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College
Media, ICT & Design College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: