‘Deze jongeren hebben een uitstekende prestatie geleverd’

Winnende team van René Krebber met Open Monumenten Dag

‘We heten jullie van harte welkom en willen de ondernemers hartelijk bedanken voor deze intensieve en fijne samenwerking!,’ aldus onderwijsontwikkelaar Maurice Vliegen bij de afsluiting van de alternatieve stageperiode. ‘Vijf maanden geleden zijn we begonnen en we hadden niet verwacht dat zoveel ondernemers mee zouden doen. Heel veel dank ook voor de coaching en begeleiding die de studenten hebben ontvangen.’ In het imposante Afas gebouw in Leusden zijn de 140 studenten en 10 ondernemers bijeen om de alternatieve stageperiode af te ronden. De studenten krijgen twee minuten voor hun eindpitch, waarin ze kort uiteenzetten met welk advies ze de ondernemer helpen met zijn of haar uitdaging. ‘Take it away!’ Hieronder passeren de studenten met de oplossingen voor het vraagstuk de revue.

Enquête
De studenten beklimmen één voor één het podium en trakteren de zaal op een pitch. Zo vertelt Matthijs Vermeulen over de uitdaging van het Geldloket: ‘Welke creatieve manieren zijn er om jongeren tussen de 18 en 21 jaar te bereiken? Driekwart van hen heeft vragen: wat gebeurt er financieel als ik 18 word, hoe zit het met studieschuld of hoe kan ik mijn rijbewijs halen? Het Stadsloket biedt advies. Wij adviseren om Instagram in te zetten, vanwege de goede advertising mogelijkheden en hebben inmiddels een account aangemaakt.’
Een andere student, Dalies, vertelt over het landelijke platform ‘Krijg de kleertjes’: ‘Dit is bedoeld voor het uitwisselen van kinderkleren. De vraag was: hoe kunnen we de landelijke organisatie betrekken bij de lokale organisaties? Hierover adviseren we de online tool Microsoft Teams. Daarnaast hebben we ook spelletjes bedacht en ontwikkeld voor kinderen van 8-12 zodat het ook voor hen leuk en interessant is om mee te blijven doen. Daarnaast hebben we een enquête ingezet om te onderzoeken hoe je vrijwilligers kunt werven.’

Online prijsgenerator
‘Voor Houtindustrie Amersfoort van Oscar Berg hebben we een SWOT-analyse gemaakt. Ons advies is geworden om een nieuw product te lanceren: schuiframen, want dat lijkt op de schuifpui die ze al maken. De website kan verbeterd worden met een kaart de locatie aanduiding. En ook kan het bedrijf meer actief zijn op sociale media en hebben we geadviseerd een automatische prijsgenerator, zodat de drukbezette klanten, toch met minimale inzet snel een offerte krijgen.’
Een andere student heeft met collega-studenten de doelgroep en positionering van de Biercheque onderzocht. ‘Wij zetten in op de samenwerking met influencers voor een groter bereik. Ook adviseren wij om een groeistrategie te ontwikkelen voor het aantal inleverpunten.’ Over SMA vertelt Ibrahim: ‘Hoe kunnen we jongeren aan SMA verbinden en hoe zien jongeren het vak van accountmanager? Hiervoor hebben we een enquête gemaakt en aanbevelingen gedaan: maak meer gebruik van social media, naast LinkedIn en Twitter, dat is voor ouderen. Jongeren zijn creatiever, hebben meer denkvermogen. Zet bijvoorbeeld ook Instagram en Snapchat in.’

Vlogje
‘Wij hebben onderzoek gedaan naar stichting Smaak en hebben ook naar de social media accounts gekeken. Naast LinkedIn en Facebook adviseren wij om Instagram in te zetten en hiervoor hebben wij de opzet gemaakt en een aantal voorstellen voor posts gedaan. Daarnaast adviseren we op om op de scholen een cursus op te starten om samen kunst te maken. Hiervan kun je een leuke vlog maken, zodat de jongeren mee kunnen kijken.’ ‘Voor marktonderzoeksbureau van Andries Potter lag de vraag: welk doelgroep kan ik naast de huidige doelgroep ‘goede doelen’ het beste bedienen? Hiervoor adviseren wij Andries om voor natuur en milieu te kiezen. Dat is nu ‘hot topic’ en daarvoor kun je goed netwerken en zelf netwerkborrels voor organiseren.’
‘Bij Makelaar voor 1 dag hebben wij marktonderzoek ingezet naar social media. De makelaar moet het nu vooral hebben van mond op mond reclame. Met de drie sprints kregen we goede feedback en leerden we wat onze opdrachtgever echt wilde weten. Uiteindelijk hebben we een magazine opgeleverd met onderzoeksvraag en tips.’
‘Voetbalverening VOP voetbal voor ons plezier ziet onder haar leden de doelgroep jongeren krimpen. Hoe kunnen we meer jongeren aantrekken, was de vraag. We hebben onderzoek gedaan naar: waarom gaan jongeren weg en waarom blijven ze? We kwamen erachter dat de jongeren op te laag niveau spelen, terwijl ze allemaal profvoetballer willen worden. Aan de hand van de output van de enquetes hebben we besloten om vriendenteams maken.’

Membership pas
Studente Gulinar vertelt over de opdracht voor Open Monumenten Dag: ‘Wij kregen het vraagstuk: hoe kunnen we meer jongeren betrekken bij OMD? Hiervoor hebben we een enquête uitgezet en uitgedeeld aan onze vrienden tussen de 16-25 jaar. Ons advies is om een membership pas te maken voor jongeren met alle mogelijkheden wat je in monumenten kunt doen. Als je de pas activeert, krijg je korting en  punten voor activatie. Daarnaast adviseren we ook om influencers in te zetten, zodat je meer jongeren bereikt.’ Voor dit originele idee ontving het groepje van een onafhankelijke jury de hoofdprijs!

Fountainheads  met NOOIT NORMAAL
Na de prijsuitreiking was het podium voor de Fountainheads die op onnavolgbare wijze hun visie op de toekomst gaven en welke impact die op ons allen heeft. Het ging over standpunten en bewegingspunten en ‘uitzicht is het nieuwe inzicht’. Als de wereld exponentieel verandert, hoe kun je dat voor zijn of bijblijven? Het advies: ga gluren bij de buren. Kijk naar een andere markt en breng dat terug in je eigen markt. Tesla werd ooit uitgelachen, maar de traditionele autobouwers zijn Tesla gaan volgen. Tesla positioneert zich als ‘The worlds greatest energy supplyer’. En ondertussen nemen ze een plaats in naast Über op het gebied van deelmobiliteit.

 Bijna al het werk kan door robots overgenomen worden. De wereld kan straks totaal autonoom geregeld worden. Wat is dan nog ‘people’s business’? Of het nu gaat om koken, het land bewerken of auto rijden. Zelfs verhalen kunnen door een computer geschreven worden. Inmiddels kunnen mensen met fotoshop zo goed nagebootst worden, dat je echt niet meer van nep kunt onderscheiden.

De studenten gaan de wereld in en gaan ervaren dat je buiten school meer leert dan binnen school. ‘Hoe kijk je naar de wereld? Ben je een pessimist, optimist of realist? Wat er ook gebeurt: blijf experimenteren, want morgen is het gewoon weer NOOIT NORMAAL!’

En met die afspraak werd het formele deel van de bijeenkomst afgesloten en namen de studenten hun stage-certificaat in ontvangst en rondden we de middag af met welverdiende drankjes.

Reacties van studenten en ondernemers
‘Ik keek prettig gespannen uit naar hun resultaten. Deze jongeren hebben een uitstekende prestatie geleverd. Beide groepen hebben goed hun best gedaan en hebben mij verrast met hun resultaten.’ En: ‘De jongeren gaven aan dat ze deze vorm van stage waarderen en leerzaam vonden. Vooral omdat een sterk appel werd gedaan op het werken in groepsverband en het zelf bedenken van een aanpak en oplossing van de problemen die ze onderweg tegen kwamen. Ik ben trots op mijn twee teams, op wat ze gedaan hebben en wat ze bereikt hebben. Het raakt mij dat ze zo goed gewerkt hebben en lekker open en direct zijn. Ik wens jullie heel veel succes met jullie verdere studie!’ De studenten: 'Door Corona zijn we niet veel op school geweest. Door deze stage hebben we elkaar beter leren kennen en zijn we meer klas geworden. Fijn om zo met elkaar op te kunnen trekken.' En: 'De ondersteuning van de ondernemers en docenten was super. Omdat je het nu 'voor het echt' doet, komt dat toch meer binnen. Ik heb er veel van geleerd!' 

12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: