‘Pilot digitalisering in zakelijke dienstverlening in de maak’

Studenten op stage

Vanaf studiejaar 2022 gaat het B&A College in Amersfoort onderwijs aanbieden waarin het beroepsthema centraal staat. Deze beroepsthema’s worden in samenwerking met en vanuit de behoefte van het werkveld het komend jaar verder ontwikkeld. Als voorproef hierop gaat vanaf september een aantal pilots draaien: digitalisering, beroepsthema’s voor Business Services en het betrekken van het werkveld.

Itslearning
In de pilot ‘digitalisering van je werk’ krijgen studenten een basis in het digitaal werken vanuit verschillende invalshoeken: het werken met Office, mediawijsheid en data verzamelen en analyseren. Docente Sifrah Schipper: ‘We zijn nu bezig het thema digitalisering te verweven in de integrale beroepsopdrachten: hier gaan studenten aan de slag met verschillende opdrachten die passen bij de richtingen die ze binnen het B&A college kunnen kiezen. Of het nu gaat om marketing, bedrijfsadministratie of het voeren van een verkoopgesprek en de follow-up daarvan, digitalisering wordt nadrukkelijker opgenomen. En dan komt het neer op: hoe werk je met excel? Hoe deel je veilig bestanden met elkaar? Hoe sla je bestanden op? Daarnaast gaan wij volgend jaar binnen deze pilot een nieuw onderwijssysteem werken: Itslearning, en dat past mooi binnen het thema digitalisering.’

Beroepsthema
Maurice Vliegen, docent en onderwijsontwikkelaar: ‘Centraal binnen het flexibel onderwijs staat het beroepsthema. Het beroepsthema bestaat uit verschillende domeinen die overeenkomen met onze uitstroomrichtingen: commercieel, logistiek en financieel/juridisch. Hiervoor werken studenten aan casuïstiek waarin verschillende verwerkingsopdrachten staan die al deze richtingen omvatten.'

Business Tour
‘Een belangrijk ontwerpprincipe binnen de pilot is het creëren van urgentie bij de student. Als een student urgentie ervaart, werkt dit sterk motiverend. Om urgentie te stimuleren, nodigen we het werkveld uit bij deze pilot. Zo organiseren we voor de studenten een ‘Business Tour’ waarin twee aansprekende gasten bevraagd worden op de eerder genoemde domeinen binnen hun organisatie en de rol van digitalisering hierin. Ook leggen de studenten een werkbezoek af waarvan het verslag als eindopdracht gepresenteerd wordt aan medestudenten en ouders/verzorgers,’ aldus Maurice.

Urgentie
‘De digitalisering krijgt in de pilot een belangrijke rol door tijdens het uitvoeren van opdrachten just-in-time de benodigde digitale vaardigheden aan te bieden. Wanneer er een verslag moet worden gemaakt met een inhoudsopgave is dat het moment dat de student urgentie ervaart en krijgt aangeboden. Of wanneer er een mail binnenkomt waarin naar persoonsgegevens wordt gevraagd is dat het moment om AVG te bespreken. En laat die mail nu toevallig nét binnenkomen…,’ aldus Maurice.

Reflectie
Sifrah: ‘Tijdens het werken aan de integrale beroepsopdracht leggen we altijd de link met het bedrijfsleven, tijdens de Business Tour. Ook beginnen we dan met het bewustwordingsproces bij de student: wat vind je leuk, wat past bij jou? Door deze reflectie kan de student na leerjaar twee een beter onderbouwde beslissing nemen welke richting hij of zij kiest. In het tweede jaar maken ze hiervoor de definitieve keuze.’

 


 

12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: