Unesco debat: onderwijs en migratie

UNESCO bijeenkomst ter gelegenheid van de 2019 editie van het Global Education Monitoring Report

Studenten, scholieren, beleidsmakers, docenten en politici spraken in ons College in Utrecht met elkaar over de dilemma’s in het onderwijs als gevolg van migratie. Wat heeft iedereen nodig om van migratie een succes te maken?

We zien in het onderwijs de gevolgen van migratie – een grotere diversiteit in de klas, jongeren met zeer diverse achtergronden. Het vraagt flexibiliteit van het onderwijs en van leerlingen om deze verschillende achtergronden recht te doen en ook om gelijke kansen voor iedereen te creëren.

De bijeenkomst vond plaats ter gelegenheid van de 2019 editie van het Global Education Monitoring Report, waarin Unesco verantwoordt hoe het staat met het bereiken van Sustainable Development Goal 4: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder een leven lang leren voor iedereen.

Naast de statistieken van de situatie per land, besteedt het rapport altijd aandacht aan een specifiek thema, ditmaal Education, migration and displacement.

Daarnaast presenteerde directeur Manos Antoninis van het GEM-rapport een nieuw onderzoek naar Education, migration and trauma. [pdf]

24 april 2019
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: