‘Van buiten naar binnen ontwikkelen’

Stagelopen bij B&A Amersfoort

Dit studiejaar is het B&A College Amersfoort gestart met het vernieuwen van het onderwijs tot flexibel onderwijs. Hierin heeft de student keuzevrijheid en staat de beroepspraktijk centraal, zowel op school als tijdens stage. Tijdens het vernieuwen van het onderwijs zijn en worden verschillende werkveldsessies met partners vanuit de verschillende uitstroomrichtingen georganiseerd. Met de opbrengsten gaan we het komende studiejaar verder in om zo co-creatie het onderwijs vorm te geven.

Werkveldsessies aan de basis van de beroepsthema’s
Vorig najaar is in een eerste sessie het flexibel onderwijs voorgesteld aan de organisaties uit het werkveld vanuit commercieel, logistiek, juridisch en administratieve hoeken. ‘Het werkveld reageert heel positief, we gaan komend jaar ook in samenwerking met hen levensechte casuïstiek toevoegen aan het beroepsthema. In het nieuwe onderwijs heeft de student meer autonomie en daarmee ook verantwoordelijkheid. Een toekomstige medewerker die professioneel werkgedrag laat zien, proactief is en lef heeft: dat wil elke organisatie. Ook de verregaande digitalisering van de zakelijke dienstverleningsmarkt geeft de behoefte aan op dit gebied,’ aldus onderwijsontwikkelaar Maurice Vliegen. In het voorjaar zijn twee werkveldsessies georganiseerd waarin per uitstroomrichting met het werkveld is toegewerkt naar een routekaart met beroepsthema’s.

Social skills
Docente Sifrah: ‘Het samenwerken het afgelopen jaar met het werkveld was heel waardevol. De nadruk voor het werkveld ligt vooral op social skills: hoe ga je om met collega’s en klanten? Het onderwijs is gericht op vaardigheden. De input van het werkveld was heel constructief: zij begeleiden onze stagiaires en weten wat zij wel en niet kunnen én moeten kunnen. De input hebben we in het onderwijs geïntegreerd. Het onderwerp social skills komt nu in alle beroepsthema’s terug én het is een beroepsthema geworden. Hiervoor hebben we een weerbaarheidstraining ontwikkeld. Daarin leer je wat er gebeurt als je weerstand biedt of als je meebeweegt. Wat doet dat bijvoorbeeld in een klantgesprek? Hoe ben jij als werknemer en wat is een ideale werknemer?’

Alternatieve stageperiode
De input vanuit het werkveld is meegenomen in de beschrijvingen van de beroepsthema’s en de formulering van de pilots die het B&A College komend studiejaar draait. Ondanks Corona en het tekort aan stageplekken heeft het B&A College Amersfoort de samenwerking opgezocht met 10 Amersfoortse ondernemers. In deze alternatieve stageperiode onderzochten studenten een uitdaging of vraagstuk. De studenten werden gecoacht door docenten, kregen regelmatig workshops van experts over thema’s als digitale marketing en hadden ze vaak sessies met de opdrachtgever (de ondernemer). Dit project ‘Young Generation New Inspiration’ is onlangs afgerond in het Afas-gebouw in Leusden waar de studenten hun oplossingen pitchten voor de ondernemers.

Komend studiejaar in het teken van veel ontwikkelen
Naast de pilots staat het ontwikkelen van het flexibel onderwijs komend studiejaar hoog op de agenda. Vanaf 2022 gaan de eerste studenten volgens het flexibel onderwijs hun opleiding in. Met 8 beroepsthema’s per jaar, een nominale opleidingsduur van drie jaar, 6 verschillende uitstroomrichtingen, MHBO én de mogelijkheid tot een versnelde opleidingsduur wordt nu hard gewerkt aan deze onderwijsvernieuwing. Graag nodigen we het werkveld uit om een bijdrage te leveren: welke skills moeten de studenten het komend jaar leren?

Blijvende behoefte aan co-creatie: van buiten naar binnen
Het belang van beroepsgericht opleiden is groot. En daarvoor is veel input en samenwerking nodig met het werkveld. Denk daarbij aan het aanleveren van beroepsrelevante informatie voor een casus of eindopdracht, het mee verzorgen van het onderwijs met een gastles, workshop of bedrijfsbezoek of het aan leveren van relevante data om te gebruiken in opdrachten. Per beroepsthema staat de vraag centraal op welke manier de beroepspraktijk naar binnen gehaald wordt. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontwikkelaars van de beroepsthema’s die na de zomer aan de slag gaan.

Meer informatie of meedoen?
Wil je meer informatie over het nieuwe onderwijs, meedoen aan de co-creatie sessies of zelf een casus aanleveren? Neem dan contact op met Maurice Vliegen: m.vliegen@rocmn.nl.

 

12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: