‘We moeten de student die tools aanreiken waarmee hij zelf zijn ontwikkelpad kan ontdekken’

Studenten ontwikkelen zich

B&A sprint 2021 in met haar praktijkinstellingen. Samen met haar strategische partners, de praktijkinstellingen, hebben docenten en onderwijsontwikkelaars begin januari gebrainstormd over het grofontwerp van het onderwijs. Voor de uitstroomrichtingen Marketing & Communicatie, Legal, Insurance en HR, Control, Business Support/Allround assistent vind je hieronder de terugkoppeling in quotes en via padlets.

‘Praktische kennis en ervaring opdoen, en know-how hebben over social media, zoals LinkedIn’
Voor de uitstroomrichting Marketing & Communicatie vindt het werkveld het fijn dat de studenten praktische kennis en ervaring opdoen. Dat dit ook op school aangeleerd kan worden. Het omgaan met social media voor bedrijven vinden ze belangrijk en dat ze bijvoorbeeld meer kennis en know how opdoen over LinkedIn. Aandacht voor rekenen en omgaan met cijfers en die kunnen analyseren; dat is ook onderdeel van de functie in Marketing en communicatie. Meten is weten. Een van de samenwerkingspartners: ‘Wij vonden ook design belangrijk en creativiteit. Bijvoorbeeld: hoe maak je bepaalde content voor websites en hoe verwerk je dit in het content management systeem?’ Het foutloos Nederlands beheersen en het goed kunnen communiceren moet integraal in de opleiding aanwezig zijn, zeker gezien de hoeveelheid communicatie die plaatsvindt via email, online en telefonisch contact.
Meer informatie
Meer informatie over de zakelijke dienstverlening en veiligheid vind je op de website van SBB:  Sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid | SBB (s-bb.nl) en Details (s-bb.nl) en Trendrapport Zakelijke dienstverlening.

'Werknemersvaardigheden, werkethos en organisatiesensitiviteit staan centraal' 
Voor de uitstroomrichting Legal, Insurance en HR geeft het werkveld de feedback:
‘Naast het leren plannen en organiseren en het werken met systemen staan werknemersvaardigheden en werkethos, organisatiecultuur en het organisatiesensitief kunnen zijn centraal. In de inhoud van de opleiding moet aandacht zijn voor: het voeren van zakelijke gesprekken en versturen van mails, maar ook verslaglegging en online vergaderen. Ook blijft het digitaal kunnen werken relevant. Hoe spelen school en praktijk daar samen op in?’
 

‘Belangrijk in het werk is ook een stuk zingeving: dat de student zich actief afvraagt waarom hij iets doet’
Bij uitstroomrichting Control geeft het werkveld aan: ‘Wat ik belangrijk vind in het werk is een stuk zingeving. Dat de student zich actief afvraagt waarom hij of zij dit doet. Waarom is het belangrijk dat stamgegevens in het facturatiesysteem altijd kloppen. De student moet zichzelf leren voortdurend die vraag te stellen,’ aldus een samenwerkingspartner. Docent: ‘In het nieuwe onderwijs gaan we formatief waarderen. Het onderwijs zit nu nog op de ‘faalkant’ met cijfers voor goed of onvoldoende. Veiligheid is dan belangrijk om ervoor te zorgen dat de student kan aangeven wat hij nog niet kan.’ Samenwerkingspartner: ‘Maak een pitch over het beroep. Wat ga je doen in het werk? Nodig een samenwerkingspartner uit die boeiend vertelt over het vak. Neem de studenten mee in dat verhaal.’

‘We moeten de student die tools aanreiken waarmee hij zelf zijn ontwikkelpad kan ontdekken’ 
Over het lesontwerp voor Business Support/Allround assistent en de ervaringen in de praktijk met studenten, vertelt een van de samenwerkingspartners: ‘In het onderwijs ga je kneden: wat moet een student kennen en kunnen? Welke vaardigheden? Je wilt dat de student beschikt over een basispakket en globale kennis heeft van ICT-systemen. Tegenwoordig kun je niet meer werken zonder Teams of Zoom.’ Een ander vult aan: ‘Wat ik voor een Business Support assistent essentieel vindt, is het maken van klantrapporten en het kennen en begrijpen van CRM-systemen. Bij ons krijgen studenten toegang tot alle systemen. Ik vind het hierin belangrijk dat we met elkaar positief denken in skills.’

En: ‘Als je de student vraagt: wat wil je bereiken? Dan weten ze dat vaak nog niet. We moeten tools geven zodat ze zelf kunnen ontdekken in welke richting ze zich willen ontwikkelen. Het mooiste resultaat is, dat een student hier komt en mij vertelt wat hij wil leren en wat zij van mij verwacht!’

Op de vraag of het werkveld bij wil en kan dragen, geeft een van de samenwerkingspartners: 'Ik ben enthousiast over onze samenwerking en ontwikkeling. Als jullie het leuk vinden wil ik zeker aanschuiven bij een moduleontwerp of een keer een les organiseren!’ En: ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid vind ik een belangrijke kernwaarde, daarom werk ik in het onderwijs, en met stagiaires. Het is mooi om dit proces zo samen vorm te geven.’

Meer informatie
Meer informatie over de bijeenkomst, de beroepsthema's en de input van het werkveld kun je opvragen bij i.sluimers@rocmn.nl.

26 januari 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: