‘Wij doen mee, zodat de studenten met kennis en skills optimaal op het werkveld aansluiten’

Opleiden doen we samen met praktijkinstellingen en school

Dat was de reactie van een van de samenwerkingspartners van het Business & Administration college van ROC Midden Nederland tijdens de co-creatie bijeenkomst in maart. Het B&A College maakt per 2022-2023 de overstap naar flexibel en modulair onderwijs. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwerp van de verschillende opleidingen. ‘Dit doen we in co-creatie met onze strategische samenwerkingspartners, de praktijkinstellingen,’ aldus Onderwijsontwikkelaar Maurice Vliegen. Tijdens de tweede werkveldbijeenkomst in maart hebben de onderwijsontwikkelaars zich samen met het werkveld gebogen over de beroepsthema’s en casuïstiek die terugkomt in het onderwijs. Voor de uitstroomrichting Business Administration & Control leverde dat onderstaande gesprekken en input op.

Eigenaarschap
‘We integreren steeds meer opdrachten uit het bedrijfsleven in het onderwijs. Het eerste jaar is een breedte jaar waar alle profielen in terugkomen van de zakelijke dienstverlening, aangevuld met logistiek en accountmanagement. Na een half jaar maakt de student samen met de studentcoach de balans op in een maatwerkgesprek: wat heb je nodig? Wil je sneller of juist vertragen? In de tweede helft van het eerste jaar kan een student al meer bezig zijn met een specifiek uitstroomprofiel of ervoor kiezen om breed te oriënteren. Aan het einde van het jaar kiest de student. Bij dit onderwijs is het ultieme doel: de student stelt zelf zijn diploma samen. Voor nu richten we onze pijlen erop dat de student kan kiezen. Zodat hij meer eigenaar wordt van zijn leerroute en later van zijn carrière. We willen studenten meer proactief maken,’ aldus Maurice.

Betekenisvol
Hoe ontvang je de student op zijn of haar stage? Een van de deelnemers: ‘Een goed gesprek met de student of stagiaire bij binnenkomst is heel belangrijk. Weten hoe zijn omgeving eruit ziet, zijn familie. In dit gesprek leg je de basis voor de grondhouding: op tijd komen, nette kleding dragen en goed samenwerken. Dit zorgt ervoor dat ze verantwoordelijkheid nemen. Tweede punt: het is goed om in het eerste jaar ook aandacht te besteden aan het sociale en politieke klimaat, zodat ze ook de goede verbanden leren leggen. Organisaties schakelen veel met raadsleden, die ook in het mbo hebben gezeten. Tot slot willen we het werk voor de student betekenisvol maken. Daarin kunnen school en bedrijfsleven goed samen optrekken.’

Verbetervoorstellen initiëren
Maurice: ‘In het eerste jaar gaat het om communiceren, samenwerken en analyseren. In het tweede leerjaar gaan we het hebben over de belastingaangifte. Daarvoor moet je basisadministratie kunnen voeren. Je moet weten hoe bedrijfsprocessen werken. Je moet elk stapje binnen het bedrijf begrijpen. Uiteindelijk moeten studenten ook een complexe administratie kunnen afsluiten en kunnen werken met ERP of andere administratieve tools. De student moet het bedrijfsproces snappen en verbetervoorstellen kunnen doen. We kijken per beroepsthema hoe we dit met en in het werkveld kunnen doen. Naast de praktijk moeten studenten ook de theorie kennen en leren.’

Persoonlijk onderwijs
‘Hoe komt persoonlijk onderwijs terug in deze vernieuwing? De blik op dat waar de student goed in is? Je bent bezig met deze studie, maar past deze wel bij jou? Hoe gaan jullie dat gesprek aan?’ vraagt een deelnemer. Maurice: ‘Elke student krijgt een studentcoach die dit gesprek aangaat: waar sta je in het proces: wat heb je nodig, welke keuzes maak je? Dit staat los van de inhoud van de opleiding. Daar is continu aandacht voor.’ Een deelnemer: ‘Tijdens de stage zie je de studenten grote stappen maken en dan zie je waar het naartoe gaat. In de praktijk gaat het echt voor ze leven. Er ontstaat verlegenheid, omdat ze zich dan realiseren wat ze nog niet kunnen. Nu, na een half jaar, zie ik een ander persoon. Zij kan mijn beauty salon overnemen. Ik geef haar autonomie. Dat werkt ook heel bevestigend naar de student.’

Tips uit de praktijk

  • Naast Nederlands ook aandacht besteden aan Duits en Engels.
  • Neem ‘bijzondere’ belastingen mee in de casuïstiek, zoals de verpakkingsbelasting.
  • Goed als studenten Excel en PowerBI goed in de vingers hebben.
  • De dynamiek van aangifte doen verschilt per periode. Daarom denken we graag mee over het stageritme. De maandag als stagedag meenemen: dan moeten mails beantwoord worden. Dat geeft een goed beeld.
  • Ook werken we graag samen in het versterken van de begeleiding van de student richting werkveld als de student klaar is. Wellicht past het ontwikkelen van een carrière beurs daarbij.
  • Maak mensen enthousiast voor het vak, via oud-studenten en gepassioneerde professionals.


Afsluiting
Het vervolg op deze sessie is dat we de beroepsthema’s verder ontwikkelen tot onderwijs in een rijke leeromgeving die theorie en praktijk aan elkaar verbindt. Daarom gaan we werken met levensechte casuïstiek die we samen met het werkveld ontwikkelen en eindopdrachten die we vanuit de praktijk halen en daar zoveel mogelijk uitvoeren.

26 maart 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: